Dokumenty firmowe

Zatrudnianie pracownika – wypełnianie dokumentów kadrowych

Proces rekrutacyjny to bardzo ważny element w działalności każdej firmy. Od tego, na ile sprawnie jest on przeprowadzany zależy prężne działanie całego zespołu. Na co trzeba zwrócić uwagę zatrudniając nowych pracowników?

Rodzaje dokumentów, jakie potrzebne są przy zatrudnianiu pracownika

Wypełnianie dokumentów kadrowych to jedna z czynności, która zajmuje sporo czasu, jednak jest niezbędna na etapie pozyskiwania nowych pracowników. Podstawowym dokumentem, jaki trzeba w takich przypadkach sporządzić jest umowa. W zależności od tego, jaką formę przybierze współpraca pomiędzy pracodawcą a osobą zatrudnioną, może to być umowa o pracę lub cywilno – prawna. Warto jednak pamiętać o tym, że dzięki pomysłowości można skrócić czas, jaki jest potrzebny na wypełnienie dokumentów kadrowych.

Szkice i szablony umów

Chcąc zoptymalizować działanie firmy, warto zalecić pracownikom działanie na szablonach umów i dokumentów. Zdecydowanie skróci to czas konieczny na przygotowanie każdego egzemplarza umowy – zamiast tworzyć dokument od początku, wystarczy uzupełnić brakujące dane. Wzory dokumentów oraz umów dla działu kadr i płac można zamówić na specjalnych portalach internetowych zajmujących się tworzeniem tego rodzaju dokumentacji.

Tagged ,